Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thứ 6 ngày 06/7/2018. Hội đồng xét tốt nghiệp Nhà trường đã họp xét tốt nghiệp cấp Trường học kỳ 2 năm học 2017-2018.
Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo danh sách tốt nghiệp và đề nghị các em có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin chính xác về họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và các thông tin về xét tốt nghiệp.
Nếu có chỉnh sửa về bất cứ thông tin cá nhân nào, các em sinh viên liên hệ bộ phận văn phòng Viện ĐTCLC (Cô Thủy, số ĐT: 0986 63 55 66 hoặc qua Email: tranthanhthuy@vimaru.edu.vn), trước 10 giờ, ngày 9/7/2018.