Skip to content Skip to navigation

KẾT QUẢ Thi sát hạch tiếng Anh ngày 10/6/2018

Kết quả thi sát hạch tiếng Anh cho sinh viên chất lượng cao, lớp chọn ngày 10/6/2018.

Chúc mừng các bạn sinh viên đã đạt kết quả cao trong kỳ thi!