Skip to content Skip to navigation

Lễ kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, Chi bộ Viện Đào tạo Chất lượng cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

 

Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới vào 10h00 ngày 08/1/2018, tại Phòng họp Hội đồng của Trường Đại Học Hàng hải Việt nam, đối với 2 quần chúng ưu tú Trương Hải Nam và Lê Văn Thường thuộc chuyên ngành Khai thác máy tàu biển lớp chọn. Buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tham dự buổi lễ có đồng chí bí thư Phạm Kỳ Quang – Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao, cùng tất cả các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.