Skip to content Skip to navigation

Đăng ký xét tặng danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường/Thành phố/Trung Ương năm học 2017 - 2018

Để đẩy mạnh Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Khoa/Viên, Viện Đào tạo Chất lượng cao xin thông báo một số quy định về tiêu chuẩn để xét danh hiệu Cấp Trường/ Thành phố/ Trung Ương:

I. Tiêu chuẩn xét “Sinh viên 5 tốt” Cấp Trường:

1. Tiêu chuẩn Đạo đức tốt:

- Sinh viên đạt điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên.

- Không vi phạm pháp luật và các nội quy, quy chế nội quy của nhà trường, quy dịnh của địa phương và cộng đồng.

2. Tiêu chuẩn Học tập tốt:

- Điểm Trung bình chung năm học 3.0 trở lên.

3. Tiêu chuẩn Thể lực tốt:

- Tham gia và đạt giải cấp Khoa/Viện trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.

4. Tiêu chuẩn Tình nguyện tốt:

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học hoặc đã tham gia 1 trong 2 chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, “ Mùa hè Xanh”, “Chủ nhật Xanh”.

5. Tiêu chuẩn Hội nhập tốt:   

- Đạt Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên.

- Được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cấp Khoa/Viện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên hoặc Công tác Hội và Phong trào thanh niên trong năm học.

II. Tiêu chuẩn xét “Sinh viên 5 tốt” Cấp Thành phố. ( Xem lại file đính kèm)

III. Tiêu chuẩn xét “Sinh viên 5 tốt” Cấp Trung Ương(Xem lại file đính kèm)