Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu khoa học

 • Nghiệm thu nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018

  Trải qua các buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa với 84 đề tài cùng sự tham gia của 251 sinh viên, Hội đồng nghiệm thu đã tuyển chọn được 18 đề tài xuất sắc nhất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên cấp Trường diễn ra vào 07h00 ngày 16/5 tại Phòng HTQT số 1. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 đồng thời là một trong chuỗi các sự kiện thuộc chủ đề “Khoa học...
 • THÔNG BÁO về việc Tham gia bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

  Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN ngày 27/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao trực thuộc Nhà trường; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng...
 • NỘI SAN KHOA HỌC SINH VIÊN Số 01 - Tháng 04/2018

  Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018) và 62 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956-01/4/2018), cũng như đáp ứng đầy đủ quy định đào tạo chất lượng cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo chất lượng cao chính thức xuất bản Nội san khoa học sinh viên số đầu tiên (04/...
 • THÔNG BÁO về việc Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên: 1. Công tác đăng ký đề tài - Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của đơn vị năm học 2017-2018 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm: Biên bản xét...
 • THÔNG BÁO Về việc tham gia viết Nội san khoa học sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao

  Theo quy định trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên; đồng thời thiết thực chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 và 62 năm thành lập Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (1/4/1956), Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo Khoa học...