Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu khoa học

  • THÔNG BÁO Về việc tham gia viết Nội san khoa học sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao

    Theo quy định trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH vớigiảng viên; đồng thời thiết thực chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 và 62 năm thành lập Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (1/4/1956), Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo Khoa học đăng...