Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu khoa học

 • Nội san khoa học sinh viên số 8 (04/2020)

  Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới toàn thế cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên nội san khoa học sinh viên số 8 được xuất bản tháng 04 năm 2020.  Đây là thành quả của các bạn sinh viên trong một thời gian nghiên cứu và có ý nghĩa gần cận với thông tin đời sống và khoa học hiện đại. Các thầy, cô và các em sinh viên hãy quan tâm và tìm hiểu.
 • Nội san khoa học sinh viên số 7 (02/2020)

  Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới toàn thế cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên nội san khoa học sinh viên số 7 được xuất bản tháng 02 năm 2020.  Đây là thành quả của các bạn sinh viên trong một thời gian nghiên cứu và có ý nghĩa gần cận với thông tin đời sống và khoa học hiện đại. Các thầy, cô và các em sinh viên hãy quan tâm và đọc nhé!
 • Nội san khoa học sinh viên số 6 (11/2019)

  Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới toàn thế cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên nội san khoa học sinh viên số 6 được xuất bản tháng 11 năm 2019.  Đây là thành quả của các bạn sinh viên trong một thời gian nghiên cứu và có ý nghĩa gần cận với thông tin đời sống và khoa học hiện đại. Các thầy, cô và các em sinh viên hãy quan tâm và đọc nhé!
 • Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

  Các bạn/nhóm sinh viên quan tâm và đam mê nghiên cứu khoa học, có nhu cầu tham gia NCKH sinh viên năm học 2019-2020 khẩn trương tiến hành đăng ký theo file mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng 213A, nhà A4 trước ngày 10/10/2019. Chi tiết liên hệ Thầy Tùng qua sđt: 0908290984; email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

  Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao. Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban...

Pages