Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Chương trình đào tạo chất lượng cao

Tại Nghị quyết TW 8 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây được xem như là định hướng chiến lược về phát triển lĩnh vực giáo dục đào tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các trường đẩy mạnh quá trình liên kết đào tạo, nhập khẩu các chương trình đào tạo chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của người học. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã luôn không ngừng đổi mới để theo kịp trình độ của các trường hàng đầu trong khu vực và trên thế giới nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Chương trình đào tạo đại học chất lượng cao được thực hiện theo học chế tín chỉ. Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình đại học cùng chuyên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết. Chương trình đào tạo đảm bảo ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được dạy bằng Tiếng Anh hoặc song ngữ Anh – Việt.
1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học ở những cơ sở đào tạo có đủ điều kiện nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Mục tiêu cụ thể
Là đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy và học tập tốt, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy - học hiện đại theo định hướng tiêu chuẩn của các đại học tiên tiến trong khu vực.
Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có kiến thức cơ bản, có chuyên môn sâu rộng, có kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc;
- Có năng lực tiếp cận nhanh và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực được đào tạo;
- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế;
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường;
- Đạt chuẩn về tin học theo quy định và có khả năng sử dụng công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn;
- Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục quốc phòng - an ninh, đạt chuẩn mực đạo đức, trung thành với Tổ quốc, phục vụ đất nước và xã hội.
2. Môi trường học tập
- Tham gia giảng dạy trực tiếp là các giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên được tạo bài bản, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học.
- Đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, yêu cầu giảng viên tốt nghiệp từ các chương trình Đại học/Sau Đại học trong nước hoặc nước ngoài có trình độ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS trở lên và có bằng cấp chuyên môn phù hợp với ngành học.
- Các lớp đều có đội ngũ trợ giảng và cố vấn học tập riêng là các giảng viên trẻ sẽ hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học
- Sĩ số lớp nhỏ 30-40 sv/ lớp
- Phòng học được trang bị chất lượng cao: projector, internet, wifi, máy lạnh, hệ thống âm thanh hiện đại.
- Phòng tự học được trang thiết bị hiện đại; thư viện được mở cửa tự do.
- Sinh viên được đào tạo tăng cường tiếng Anh trong quá trình học.
3. Quyền lợi của sinh viên
- Được giảng dạy bởi các giảng viên và học tập trong điều kiện tốt hơn so với CTĐT đại trà do Nhà trường đầu tư riêng cho CTĐTCLC;
- Được đóng góp ý kiến về các nội dung: Phương pháp giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất theo từng học kỳ và từng năm học;
- Được ưu tiên tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học và các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của Nhà trường.
- Được tạo điều kiện tham quan thực tế, các hoạt động ngoại khóa;
- Ưu tiên lựa chọn đề tài nghiên cứu, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
- Được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, chính sách học bổng khuyến khích học tập và các quyền lợi khác như sinh viên đại học hệ chính quy đại trà.
4. Các chương trình đào tạo chất lượng cao
- Công nghệ thông tin (H114)
- Điện tự động công nghiệp CLC (H105)
- Kinh tế vận tải biển CLC (H401)
- Kinh tế ngoại thương CLC (H402)