Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – SCHOOL OF EXCELLENT EDUCATION (SEE)

Đ/c: Tầng 2, Nhà A4, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Tel: (84)-225.3999628 Email: vdtclc@vimaru.edu.vn
Fanpage:  Viện đào tạo chất lượng cao

Thông tin liên hệ của Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Viện Đào tạo Chất lượng cao

Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

1. GS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng.

- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0983232297

2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng.

- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989658112

3. TS. Trịnh Xuân Tùng - Phó Viện trưởng.

- Email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0908290984

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

4. KS. Vương Minh Hà - Công tác giáo vụ.

- Email: havm.see@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0904831319

5. KS. Nguyễn Văn Mạnh - Công tác sinh viên.

- Email: manhnv@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0862151382

6. ThS. Bùi Xuân Thọ 

- Email: thobx@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0869869812

7. ThS. Phạm Thị Vang 

- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0918310738

Ban Tài chính Viện Đào tạo Chất lượng cao

8. ThS. Vũ Kim Trang - Phụ trách Kế toán.

- Email: trangvk@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0912229084

9. KS. Phan Hải Hà - Kế toán viên, thủ quỹ, tổ trưởng Công đoàn.

- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0989241098

10. ThS. Chu Ánh Nguyệt - Kế toán viên.

- Email: nguyet.tv@vimaru.edu.vn
- Điện thoại: 0975338139