Skip to content Skip to navigation

Hành trình thăm địa chỉ đỏ 2022: Di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, Đoàn thanh niên-Hội sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao đã  tổ chức hành trình thăm địa chỉ đỏ cho các bạn Đoàn viên, thanh niên. Điểm đến là Khu di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang, tại thôn Tràng Kênh, xã Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên.
Tại đây, các bạn Đoàn viên, thanh niên đã được nghe kể về 3 trận đánh trên sông Bạch Đằng lịch sử : Trận đánh quân Nam Hán 938 của Vua Ngô Quyền, trận đánh quân Tống năm 981 của Vua Lê Đại Hành, trận đánh quân Mông Nguyên lần thứ ba năm 1288 Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Đây thực sự là chuyến đi tìm hiểu, một hành trình ý nghĩa, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tìm hiểu thêm về truyền thống lịch sử, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ của quê hương, đất nước.