Skip to content Skip to navigation

Ngày chủ nhật xanh của đoàn viên Viện đào tạo chất lượng cao

Học sinh, sinh viên là một lực lượng đông đảo có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã - hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần là do thanh niên".

Sáng Chủ nhật ngày 18/03/2018, các bạn thanh niên tình nguyện của Viện Đào tạo chất lượng cao đãtham gia chương trình "Ngày Chủ nhật xanh" phối hợp với Quận đoàn Ngô Quyền. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa và là một nội dung quan trọng trong các hoạt động của Tháng thanh niên năm 2018 nhằm góp phần xây dựng văn minh đô thị, tăng cường tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên Nhà trường. Sinh viên Viện đã hăng hái đồng hành cùng các đoàn viên thanh niên quận Ngô Quyền  quét dọn, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tuyên truyền an toàn giao thông tại tuyến đường Cầu đất thuộc quận Ngô Quyền.
Đoàn viên thanh niên của Viện đã được trải nghiệm một ngày chủ nhật thật ý nghĩa.

Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày chủ nhật xanh: