Skip to content Skip to navigation

Nghiệm thu nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018

Trải qua các buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa với 84 đề tài cùng sự tham gia của 251 sinh viên, Hội đồng nghiệm thu đã tuyển chọn được 18 đề tài xuất sắc nhất tham dự Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài sinh viên cấp Trường diễn ra vào 07h00 ngày 16/5 tại Phòng HTQT số 1. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 đồng thời là một trong chuỗi các sự kiện thuộc chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội”.

Buổi nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên là một hoạt động thường niên có ý nghĩa, và luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự ủng hộ của các nhà khoa học, các giảng viên và sự tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn Trường.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động trí tuệ giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, trong đó sinh viên bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình.

Xin chúc mừng 4 bạn sinh viên của lớp KTN55CL: Phạm Thị Hải Yên, Đồng Ngọc Ánh, Phan Thị Kim Anh, Phan Thị Chiên với sự hỗ trợ của thầy ThS. Đoàn Trọng Hiếu đã hoàn thành xuất sắc công trình Nghiên cứu những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ.