Skip to content Skip to navigation

SEETHESMILES: NẬM VAI 2018

Dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, chương trình “SEE THE SMILES: NẬM VAI 2018” là dự án được Hội Sinh viên Viện Đào tạo Chất lượng cao định hướng, dưới sự thực hiện của #Câu_lạc_bộ_Thiện_nguyện_SEE_THE_SMILES” dự kiến sẽ được tổ chức vào:

Ngày 28/12/2018 – 30/12/2018 
Tại bản Nậm Vai – xã Phúc Than – huyện Than Uyên – tỉnh Lai Châu.

Nhân dịp đông về, Ban tổ chức mong muốn thực hiện một chương trình ấm áp nghĩa tình, mang đến cho các hộ gia đình nghèo, các trẻ em mồ côi và các trường học tại tỉnh Lai Châu một mùa đông nhiều tiếng cười hơn, giúp mọi người có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là nơi để sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao nói riêng và sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung được thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng, tham gia vào các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

#SEEtheSMILES #NAMVAI2018 
#SEE 
#VMU