Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Viện đào tạo chất lượng cao xin thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 trong văn bản đình kém dưới đây. Các em sinh và các cán bộ coi thi chú ý theo dõi.