Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Các bạn/nhóm sinh viên quan tâm và đam mê nghiên cứu khoa học, có nhu cầu tham gia NCKH sinh viên năm học 2019-2020 khẩn trương tiến hành đăng ký theo file mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng 213A, nhà A4 trước ngày 10/10/2019.

Chi tiết liên hệ Thầy Tùng qua sđt: 0908290984; email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn