Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO về việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng ngày 21/04/2018

Thực hiện Nghị quyết quý II năm 2018, Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 vào 2 ngày 21 và ngày 22 tháng 4.

Sáng 21/4/2018 học viên có mặt hồi 7h15 tại Hội trường lớn để chuẩn bị cho Lễ khai mạc. Sau buổi Lễ khai mạc, các học viên sẽ di chuyển về phòng học số 201 và số 204 của Giảng đường C2 để học tập.

Viện đào tạo chất lượng cao thông những sinh viên có tên sau tham gia đầy đủ các buổi học:

1.Đào Thúy Hạnh

2.Phạm Thị Thúy Quỳnh

3.Phạm Thu Hương

4.Trần Quang Đại

5.Nguyễn Phi Long

6.Lưu Thị Mai Quỳnh

7.Nguyễn Đức Huy

8.Vũ Thị Thu Vân

9.Trần Diệu Linh