Skip to content Skip to navigation

Tuyển tập khoa học sinh viên năm 2019

Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới các cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên Tuyển tập khoa học sinh viên được xuất bản tháng 9 năm 2019. Tuyển tập khoa học này là tổng hợp các tóm tắt của các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2018 - 2019. Trong các công trình nghiên cứu khoa học này đã có những công trình được giải cấp trường cũng như có những ý nghĩa thực tiễn rất tốt. Các em sinh viên quan tâm và đam mê nghiên cứu khoa học hay đọc và tìm hiểu nhé!