Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu khoa học

  • NỘI SAN KHOA HỌC SINH VIÊN Số 01 - Tháng 04/2018

    Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018) và 62 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956-01/4/2018), cũng như đáp ứng đầy đủ quy định đào tạo chất lượng cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo chất lượng cao chính thức xuất bản Nội san khoa học sinh viên số đầu tiên (04/...
  • THÔNG BÁO về việc Nghiên cứu khoa học của sinh viên

    Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị trong Trường về kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học cấp Trường, NCKH Sinh viên: 1. Công tác đăng ký đề tài - Đề tài NCKH cấp trường, sinh viên: các đơn vị chủ động thành lập Hội đồng cấp Khoa, Viện và tổ chức xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường của đơn vị năm học 2017-2018 của giảng viên và sinh viên tại đơn vị gồm: Biên bản xét...
  • THÔNG BÁO Về việc tham gia viết Nội san khoa học sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao

    Theo quy định trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTCLC phải được tham gia NCKH theo nhóm nghiên cứu do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài NCKH với giảng viên; đồng thời thiết thực chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 và 62 năm thành lập Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (1/4/1956), Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài báo Khoa học...

Pages