Skip to content Skip to navigation

Sinh viên

 • Thông báo về việc viết bài báo, công trình khoa học đăng trên Tuyển tập Khoa học “SEE Journal of Science”

  Thông báo tới các nhóm NCKH sinh viên năm học 2018-2019 Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Căn cứ Quyết định số 1735/...
 • Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

  Viện đào tạo chất lượng cao xin thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 trong văn bản đình kém dưới đây. Các em sinh và các cán bộ coi thi chú ý theo dõi.
 • Thông báo viết bài nội san khoa học sinh viên số 5 (09/2019)

  THÔNG BÁO Về việc Tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy...
 • Sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao với tinh thần rực lửa trong Tháng thanh niên 2019

  Trong không khí rực cháy của Tháng thanh niên 2019 cũng như Hội thao “Sinh viên khoẻ” được diễn ra tại sân vận động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện đào tạo Chất lượng cao với sức trẻ nhiệt huyết của đội vận động viên và nhiệt tình của cổ động viên đã chiến thắng với nhất nhiều nội dung như: Bóng rổ, Kéo co, ...  Về linh vực văn nghệ cũng không thể làm khó được tinh thần của các bạn sinh viên của...
 • SƠ KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

  Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung và Viện Đào tạo chất lượng cao nói riêng. Hòa trong không khí của “Tháng SV NCKH” của trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vừa qua, sáng ngày 16,17 và 18 tháng 4 năm 2019, các phiên bảo vệ đề tài của Viện Đào tạo chất lượng cao - trường Đại học Hàng hải Việt Nam chuyên...

Pages