Skip to content Skip to navigation

Sinh viên

 • Thông báo về việc Đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

  Các bạn/nhóm sinh viên quan tâm và đam mê nghiên cứu khoa học, có nhu cầu tham gia NCKH sinh viên năm học 2019-2020 khẩn trương tiến hành đăng ký theo file mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng 213A, nhà A4 trước ngày 10/10/2019. Chi tiết liên hệ Thầy Tùng qua sđt: 0908290984; email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
 • Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

  Thông báo Về việc tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 6 (11/2019) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao. Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban...
 • Tuyển tập khoa học sinh viên năm 2019

  Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới các cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên Tuyển tập khoa học sinh viên được xuất bản tháng 9 năm 2019. Tuyển tập khoa học này là tổng hợp các tóm tắt của các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2018 - 2019. Trong các công trình nghiên cứu khoa học này đã có những công trình được giải cấp trường cũng như có những ý...
 • Nội san khoa học sinh viên số 5 (09/2019)

  Viện Đào tạo chất lượng cao giới thiệu tới toàn thế cán bộ, công nhân viên, giảng viên và các em sinh viên nội san khoa học sinh viên số 5 được xuất bản tháng 9 năm 2019.  Đây là thành quả của các bạn sinh viên trong một thời gian nghiên cứu và có ý nghĩa gần cận với thông tin đời sống và khoa học hiện đại. Các thầy, cô và các em sinh viên hãy quan tâm và đọc nhé!
 • Thông báo về việc viết bài báo, công trình khoa học đăng trên Tuyển tập Khoa học “SEE Journal of Science”

  Thông báo tới các nhóm NCKH sinh viên năm học 2018-2019 Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Căn cứ Quyết định số 1735/...

Pages