Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo về việc Tham gia viết bài báo khoa học đăng trên Nội san khoa học số 7 (01/2020) đối với sinh viên của Viện Đào tạo chất lượng cao

  Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến tất cả sinh viên về việc tham gia viết bài...
 • Hội thảo báo cáo khoa học sinh viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

  Hội thảo lần này đã chọn lọc ra 03 bài báo có nội dung và chủ đề nổi bật trong 15 bài báo của Nội san khoa học sinh viên số 6 (11/2019) của Viện ĐTCLC để báo cáo trong Hội thảo. Đây sẽ là hội thảo khoa học thường niên được Viện tổ chức nhằm giúp sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm đồng thời là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học, góp phần vào việc giải quyết những vấn đề...
 • Thông báo Tổ chức nghiệm thu, đánh giá báo cáo Khoa học sinh viên chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20112019 của Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2019-2020

  Thực hiện Kế hoạch Hoạt động Khoa học Công nghệ năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2019 - 2020, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên của Viện về kế hoạch “Nghiệm thu, đánh giá Báo cáo khoa học sinh viên chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019” do đơn vị tổ chức, cụ thể như...
 • Thông báo Về việc cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VI-Hải Phòng 2019.

  Nhà trường nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng về việc tổ chức cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VI - Hải Phòng 2019. Cuộc thi tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ sau rộng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngay từ khi tổ chức Lễ phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các học sinh, sinh viên trên toàn thành phố. Chi...
 • Thông báo về việc Chương trình HỌc giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 -2021

  Nhà trường nhận được thông báo của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam về Chương trình Học giả Fulbrighr Hoa Kỳ - Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2020-2021 dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan Chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứ hoặc các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Ứng viên được chọn sẽ...

Pages