Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Bản xét tốt nghiệp 24/06/2019

  Bản xét tốt nghiệp ngày 24/06/2019  Các em sinh viên chú ý! 1. Các em xem điều kiện tốt nghiệp đã đầy đủ hay chưa. 2. Các em kiểm tra lại thông tin về Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính xem đã đủ và đúng chưa 3. Hạn xét tốt nghiệp cấp cơ sở trước 17h, ngày 27.06.2019. 4. Các em lưu ý liên hệ cô Thủy (ĐT: 0986. 63 55 66) khi có vấn đề liên quan.
 • Thông báo thời khóa biểu học kỳ phụ của các lớp Chất lượng cao và các lớp Chọn

  Thông tin chính thức về thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020
 • Thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên.

  Căn cứ kết quả sát hạch Tiếng Anh do Nhà trường tổ chức ngày 26/05/2019 cho sinh viên hệ chất lượng cao, lớp chọn của Viện Đào tạo chất lượng cao và tình hình thực tế năng lực Tiếng Anh của sinh viên hệ chất lượng cao và lớp chọn, Nhà trường mở 02 lớp dạy Tiếng Anh tăng cường (01 lớp TOEIC và 01 lớp IELTS) trong kỳ hè 2019, tổng số 20 buổi(mỗi buổi 3 tiết), thông tin cụ thể trong ảnh đính kèm, mẫu đơn đăng ký các...
 • Thông báo Tiêu chuẩn sinh viên nhận học bổng VNPT 2019

  Thông báo tiêu chuẩn sinh viên nhận học bổng của VNPT 2019, các em sinh viên quan tâm theo dõi văn bản đính kèm dưới đây.  
 • Thông báo mức thu học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020

  Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 27/09/2017 về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao trực thuộc Nhà trường; Căn cứ Quyết định sô 2098/QĐ-ĐHHHVN ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ủy quyền cho Viện Đào tạo chất lượng cao. Căn cứ vào Quyết định số 806/QĐ-ĐHHHVN ngày 10/05/2019 về việc quy định mức học phí năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng...

Pages