Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • Thông báo ban hành hướng dẫn trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp

  Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 27/9/2017 về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Quyết định số 391/QĐ-ĐHHHVN ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo chất lượng cao, của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-...
 • Quyết định giao đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho sv K56 chuyên ngành kinh tế

  Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-ĐHHHVN-TCCB ngày 27/9/2017 về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; Quyết định số 2408/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/12/2017 về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Quyết định số 391/QĐ-ĐHHHVN ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo chất lượng cao, của Hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-ĐHHHVN...
 • Thông báo tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn

  Căn cứ Quyết định sô s521/QĐ-ĐHHHVN ngày 03/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc Tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh cho sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn của Viện Đào tạo chất lượng cao. Nhà trường tổ chức thi sát hạch Tiếng anh cho sinh viên hệ chất lượng cao và lớp chọn vào ngày 26/05/2019 (Chủ nhật). Thông tin cụ thể trong văn bản đính kèm sau đây:
 • Lịch khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019

  Thông báo: Theo thông báo số 481/TB-ĐHHHVN của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam yêu cầu toàn bộ sinh viên năm cuối của hai ngành Kinh tế vận tải biển và Kinh tế ngoại thương của Viện đào tạo chất lượng cao tham gia lịch khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa năm học 2018-2019. Đề nghị các em sinh viên năm cuối của hai ngành Kinh tế vận tải biển và Kinh tế ngoại thương tham gia đầy đủ theo thông tin...

Pages