Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 • THÔNG BÁO về việc khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa học năm 2017-2018

  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Luật nghĩa vụ quân sự ; Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về banh hành Quy chế công tác sinh viên; Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 28/04/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về củng cố mạng lưới y tế cơ sở; Thực hiện Kế hoạch công tác y tế quý 2 năm 2018. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên cuối khóa với kế hoạch...
 • THÔNG BÁO Về việc Chuẩn đầu ra tin học MOS cho sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao

  Theo Quyết định số 1859/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 18/10/2017 về việc quy định chuẩn đầu ra trình độ Tin học văn phòng quốc tế MOS của Certiport - Hoa Kỳ phiên bản Office 2013 đối với sinh viên thi cấp chứng chỉ từ ngày 01/03/2018: 1. Một số khác biệt giữa 2 phiên bản: • Hạn chuyển đổi phiên bản đã có hiệu lực, bắt đầu từ 01/03/2018 sinh viên ĐHHHVN phải sử dụng phiên bản MOS 2013 xét tốt nghiệp • Trên chứng chỉ MOS...
 • TỔ CHỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH

  Tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh cho sinh viên chưa đạt 450 TOEIC 1. Mục đích, yêu cầu: - Căn cứ tình hình thực tế năng lực Tiếng Anh của sinh viên Viện ĐT CLC, Ban Giám hiệu Nhà trường lên kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định. 2. Nội dung khóa học: - Giảng dạy toàn diện các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và định hướng các bài thi...
 • THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 hoặc tương đương

  Theo Thông báo số 31/TB-ĐHHHVN ngày 11/01/2018 về việc triệu tập sinh viên hệ chất lượng cao và lớp chọn có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương: - Thời gian: 17h00 Thứ 3 ngày 16/01/2018 - Địa điểm: Hội trường nhà A8 - Chủ trì: Ban giám hiệu - Thành phần: Theo thông báo đính kèm Đề nghị toàn bộ sinh viên có điểm TOEIC dưới 450 điểm hoặc tương đương tham gia đầy đủ và đúng giờ quy định.  ...

Pages