Skip to content Skip to navigation

Bản xét tốt nghiệp ngày 02/07/2019

Các em sinh viên đang trong thời gian xét tốt nghiệp chú ý thông tin liên quan đến tình trạng xét tốt nghiệp của mình.

Các em sinh viên lưu ý cách xem nguyên nhân chưa đủ điều kiện tốt nghiệp như sau:

Các em download file đính kém có tên mình về máy tính hoặc điện thoại mở bằng excel và kéo thanh trượt ngang bên dưới sang bên phải để xem lý do mình chưa đủ điều kiện nằm ở khung excel bên cạnh danh sách.

Dưới đây là các bản xét tốt nghiệp các em lưu ý xem đúng tên lớp và dạng xét tốt nghiệp

Xét tốt nghiệp chuyển đại trà

Đại trà - K55,56CL

MKT55CH - xét hệ đại trà

Xét tốt nghiệp Khóa 56, 55 Chất lượng cao

Xét tốt nghiệp - KTN56CL

Xét tốt nghiệp - KTB56CL

Xét tốt nghiệp - KTB, KTN55CL

Xét tốt nghiệp- KTB57CL - xét sớm

Xét tốt nghiệp lớp chọn

Xét tốt nghiệp - ĐKT55CH

Xét tốt nghiệp - MKT55CH