Skip to content Skip to navigation

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên, viên chức Viện Đào tạo chất lượng cao

Lúc 15h00(Thứ 4) ngày 28/5/2020, Viện Đào tạo chất lượng cao Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức thành công buổi báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tại hội trường Viện.

TS. Trịnh Xuân Tùng chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng

Nhóm nghiên cứu có nhận QĐ báo cáo nghiệm thu đề tài cấp trường "Nghiên cứu, phân tích xác định nguy cơ đâm va và điều động tránh va an toàn bằng lý thuyết miền tàu chạy." Hội đồng nghiệm thu đánh giá phản biện do thầy PGS.TS. Phạm Kỳ Quang làm chủ tịch hội đồng và các thầy cô chuyên môn ở các khoa/trung tâm trong trường. 

Buổi nghiệm thu đã thông qua đề tài nghiên cứu tốt đẹp và có nhiều đóng góp xây dựng để đề tài được mang tính khoa học.