Skip to content Skip to navigation

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH

Tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh cho sinh viên chưa đạt 450 TOEIC
1. Mục đích, yêu cầu:

- Căn cứ tình hình thực tế năng lực Tiếng Anh của sinh viên Viện ĐT CLC, Ban Giám hiệu Nhà trường lên kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định.
2. Nội dung khóa học:

- Giảng dạy toàn diện các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và định hướng các bài thi Tiếng Anh quốc tình 

- Hình thức học: Học tập trung trong giờ hành chính theo mô hình cam kết đầu ra đạt điều kiện học tập của chương trình (IELTS, B1,  TOEIC, TOEFL). Chia thành các lớp 20-25 sinh viên/lớp.

3. Thời gian đăng ký và thời gian học tiếng Anh:

- Thời gian đăng ký học: Từ 22/01/2018 đến 09/02/2018.

- Địa điểm đăng ký: Phòng 209, tầng 2, nhà A4, Viện đào tạo chất lượng cao.

- Thời  gian học: Khai giảng ngày 26/02/2018, tại tầng 4, nhà A4.

Mọi thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.