Skip to content Skip to navigation

Chúc mừng các cô ngày 8/3/2020 ngày Quốc tế phụ nữ Viện Đào tạo chất lượng cao

Kỷ niêm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ .8/3/1910 - 08/3/2020 Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức tặng hoa các cô là cán bộ, nhân viên Viện. Chúc các cô luôn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn trong cuộc sống.