Skip to content Skip to navigation

Tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 của Viện Đào tạo chất lượng cao

Ngày 11/6/2020 Viện Đào tạo chất lượng cao đã tổ chức “Nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020 của Viện Đào tạo chất lượng cao”. Tại phòng Hội thảo Quốc tế số 3.1, Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 9 nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên và các thầy/cô hướng dẫn đã tham gia buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài. Cũng trong buổi tổ chức, thầy Viện trưởng PGS.TS Phạm Kỳ Quang đã trao bằng khen và phần thưởng động viên các nhóm sinh viên đã tham gia cùng với nhóm tác giả đồ án Tốt nghiệp của khoa Điện tự động chuyên ngành Điện tự động công nghiệp có sản phẩm mô hình vật lý mang tính sáng tạo của Viện Đào tạo chất lượng cao.

Dưới đây là một số hình ảnh