Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng hè cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo Hàn Quốc (MMU)

1. Một số ưu đãi của chương trình:

- Miễn học phí, phí tham quan, kiến tập theo chương trình;

- Miễn phí chỗ ở tại Trường Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo Hàn Quốc;

- Miễn phí vé máy bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc và ngược lại;

- Miễn phí chi phí mua bảo hiểm.

2. Điều kiện tham dự:

- Là sinh viên khóa 56, 57 các ngành Hàng hải, Máy tàu biển của Nhà trường;

- Có trình độ tiếng anh tốt;

- Có điểm trung bình trung học tập loại Khá, Giỏi trở lên;

- Có đủ sức khỏe theo quy định;

3. Thời gian học: Từ 11/07 - 14/08/2019 (05 tuần).

4. Nội dung chương trình:

- Tham dự lớp học về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc;

- Tham quan các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, các công ty, Nhà máy, các địa điểm văn hóa, lịch sử Hàn Quốc, ...

- Trao đổi học thuật với sinh viên Hàn Quốc.