Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng hè cho sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) 2019

 

1. Một số ưu đãi của chương trình:
- Miễn học phí, phí tham quan, kiến tập theo chương trình;
- Miễn phí chỗ ở tại Trường Đại học Hàng hải va Đại dương Hàn Quốc;


2. Điều kiện tham dự:
- Là sinh viên của nhà trường;
- Có trình độ tiếng anh tốt;
- Có đủ sức khỏe theo quy định;


3. Thời gian học: Từ 01/08 — 14/08/2019 (02 tuần).


4. Nội dung chương trình:
- Tham dự các lớp học về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc;
- Tham quan các địa điểm về Hàng hải Hàn Quốc...
- Trao đổi học thuật với sinh viên KMOU;
- Tham quan các công ty, Nhà máy tại Hàn Quốc;
- Lệ phí tham dự chương trình: 300.000 KRW.