Skip to content Skip to navigation

Chương trình thực tập sinh tại công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng

Thời gian thực tập: Tháng 7-8/2021.
Địa điểm thực tập: Km 88, Đường 5, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
Đối tượng tham gia: Sinh viên K59 chuyên ngành:

    Kinh tế biển;
    Kinh tế ngoại thương;
    Công nghệ thông tin.

Chế độ: được ăn trưa tại công ty, và được nhận mức hỗ trợ thực tập từ 1.500.000 đến 2.000.000 đ/tháng tùy vào vị trí chuyên môn nghiệp vụ.
Sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình đăng ký với Thầy Tùng qua e-mail: trinhxuantung@vimaru.edu.vn và sđt: 0908290984 (mẫu đăng ký theo file đính kèm).
Hạn cuối đăng ký: 11h00 ngày 21/6/2021.
Viện ĐTCLCL trân trọng thông báo.