Skip to content Skip to navigation

Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 09/3/2020, Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao thuộc trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phòng họp 3.4, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Đến tham dự Đại hội có đồng chí Thầy PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với 13 đảng viên của Chi bộ Viện Đào tọa chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Mở đầu Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh đã lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. Sau đó, đồng chí Phạm Kỳ Quang - đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội cùng Dự thảo Báo cáo chính trị (Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025) và bản “Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVII.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm đã trao đổi, phân tích những kết quả hoạt động của Chi bộ, cũng như việc cần làm rõ những việc chưa làm được để có các mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
Sau khi đã thống nhất ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo kiểm điểm, Chi bộ tiến hành công tác bầu cử Chi ủy Viện Đào tạo chất lượng cao nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí, với kết quả như sau:
- Bí thư Chi bộ: đồng chí Phạm Kỳ Quang - Viện trưởng, với 100% số phiếu đồng ý.
- Phó Bí thư Chi bộ: đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng, với 100% số phiếu đồng ý.
- Chi ủy viên: đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Trưởng Ban Đào tạo, với 100% số phiếu đồng ý.
Tiếp theo chương trình Đại hội, Đại hội tiến hành bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết của Chi bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các đồng chí:
- Đồng chí Phạm Kỳ Quang - Bí thư Chi bộ - đại biểu chính thức.
- Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ - đại biểu chính thức.
- Đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Chi ủy viên - đại biểu chính thức.
- Đồng chí Phan Hải Hà - Đảng viên- đại biểu dự khuyết.
Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.
Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng ngày 09/3/2020 đã đạt được mục tiêu đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động của Đại hội


Tham dự Đại hội có đồng chí Thầy PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường


Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu


Lễ chào cờ bắt đầu Đại hội


Biểu quyết thông qua quy trình hoạt động của Đại hội


Đồng chí Phạm Kỳ Quang - đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội cùng Dự thảo Báo cáo chính trị


Đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020-2025

Một vài hình ảnh kỷ nhiệm sau Đại hội