Skip to content Skip to navigation

Danh sách các em sinh viên đã đạt sát hạch TOEIC đợt thi 07/12/2019

Thông báo tới các em sinh viên danh sách các em đã đạt Tiếng Anh kỳ thi sát hạch ngày 07/12/2019

Danh sách các em đã đạt:

Chú ý: Những em không có tên trong danh sách đã đạt sát hạch Tiếng Anh TOEIC đợt thi 07/12/2019 có nhưu cầu phúc tra điểm thi tiếng Anh làm đơn và nộp về phòng TT&ĐBCL trước 16h00 ngày 12/12/2019 (Thứ năm).