Skip to content Skip to navigation

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Viện Đào tạo chất lượng cao năm học 2019-2020

Thực hiện công văn số 979/KHLT-ĐHHHVN ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020, được sự chỉ đạo của Chi bộ, ngày 10/9/2019 Ban lãnh đạo và BCH Công Đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra trong năm học 2018 – 2019 và xây dựng chỉ tiêu của năm học 2019 – 2020.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thầy ThS.Phạm Ngọc Tuyền - Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Thay mặt chủ tịch hội nghị, PGS.TS. Phạm Kỳ Quang - Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng đã báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và đề ra phương hướng năm học 2019 – 2020 với những mục tiêu phấn đấu cụ thể.

Báo cáo tổng hợp kết quả đạt được trong năm học 2018 - 2019 trên các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; về nhân sự, cán bộ giảng viên của Viện; về chương trình đào tạo và phục vụ giảng dạy; công tác học tập bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên; công tác tự học tập và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của sinh viên; công tác sinh viên; hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng kết nạp Đảng; công tác tài chính...
Đặc biệt báo cáo nhấn mạnh những sự tiến bộ, cải thiện rõ rệt trong các hoạt động của Viện, kết quả học tập của sinh viên năm học 2018-2019 đã có cải thiện đáng kể, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao thứ 2 toàn trường, các tiêu chí về hoạt động Khoa học công nghệ và Đoàn/Hội sinh viên đều vượt chỉ tiêu. Năm học vừa qua, Viện Đào tạo chất lượng cao tiếp tục chú trọng nâng cao cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức và quản lý, nâng cao đời sống CBGV; kịp thời động viên các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động Thanh niên.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Kết quả học tập chưa đạt được kỳ vọng theo như chỉ tiêu đăng ký, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn chưa tương xứng với chỉ tiêu, số lượng sinh viên bị kỷ luật ở mức buộc thôi học do nghỉ học dài ngày, sinh viên bị khiển trách do vắng chào cờ còn khá cao.
Trong năm học tới, Viện cần phải tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công tác tổ chức và quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo của đơn vị, chú trọng công tác: Nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên; quản lý giám sát thực tập, thực hành; xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh; công tác kết nối doanh nghiệp; từng bước xây dựng và triển khai mở mới các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội; đẩy mạnh công tác đoàn thể, chú trọng hoạt động của công tác đoàn và phong trào sinh viên, công tác kết nạp đảng trong sinh viên.

Thầy Viện trưởng PGS.TS. Phạm Kỳ Quang báo cáo tại Hội nghị

Thầy Viện trưởng PGS.TS. Phạm Kỳ Quang báo cáo tại Hội nghị

Thầy Viện trưởng PGS.TS. Phạm Kỳ Quang báo cáo tại Hội nghị

Thầy Viện trưởng PGS.TS. Phạm Kỳ Quang báo cáo tại Hội nghị

Các cán bộ, giảng viên của Viện tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Các cán bộ, giảng viên của Viện tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Các cán bộ, giảng viên của Viện tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Thầy Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường ThS Phạm Ngọc Tuyền phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thầy ThS. Phạm Ngọc Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị, chúc mừng những kết quả của Viện Đào tạo chất lượng cao đạt được trong năm học 2018-2019, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Đào tạo chất lượng cao. Đặc biệt Thầy đã nhấn mạnh, khẳng định tầm quan trọng của chương trình đào tạo đại học hệ Chất lượng cao đối với nhu cầu và tình hình thực tế hiện tại của xã hội, công tác quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhằm từng bước khẳng định thương hiệu Trường trọng điểm Quốc gia, vững bước tiến tới tự chủ trong đại học. Lãnh đạo Nhà trường luôn lắng nghe các đề xuất, góp ý và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, giảng viên nâng cao chuyên môn, chất lượng đào tạo và các công tác tổ chức quản lý của Viện.

Hội nghị cũng đã bầu ra danh sách đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cán bộ, công chức Trường năm 2019 – 2020. Cuối cùng Hội nghị đã nhất trí và thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020 với một số chỉ tiêu cần phấn đấu cụ thể sau:
1. Tổ chức và quản lý tốt chương trình đào tạo chất lượng cao và lớp chọn, phấn đấu đạt 50% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, trong đó: 5% sinh viên đạt danh hiệu xuất sắc, 15% sinh viên giỏi, 35% sinh viên khá.
2. Tăng cường công tác quản lý sinh viên, phấn đấu giảm tỉ lệ sinh viên vi phạm kỷ luật dưới 10% so với tổng số sinh viên của Viện.
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu sinh viên nhập học từ 250 - 300 trong năm. Mỗi năm đón thêm 2 sinh viên quốc tế tới học tập tại Viện.
4. Đẩy mạnh công tác NCKH, trong đó: CBCNV hoàn thành 01 đề tài KHCN cấp Bộ hoặc thành phố; tối thiểu 01 đề tài NCKH sinh viên đạt giải cấp Trường trở lên; 80% sinh viên hệ chất lượng cao năm cuối có bài báo đăng trên Nội san khoa học sinh viên, tạp chí khoa học chuyên ngành.
5. 100% cán bộ, nhân viên được quan tâm, hỗ trợ về đời sống vật chất, tham gia các hoạt động phong trào; cử 01 cán bộ, giảng viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
6. Phấn đấu Chi bộ trong sạch vững mạnh; Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tặng khen thưởng từ cấp Trường trở lên.