Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO Hội nhập kinh tế và sự ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 30/3/2018, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Liên hiệp các Hiệp hội khoa học kỹ thật Hải Phòng phối hợp với VCCI Hải Phòng tổ chức "Hội nghị thông tin chuyên đề", mời bà Phạm Chi Lan - nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, chuyên gia cao cấp về các lĩnh vực kinh tế là diễn giả trao đổi tại hội nghị với những bài phân tích, bài phát biểu rất sắc sảo. Hội nghị nhằm cập nhật thông tin, trang bị những kiến thức thời sự:
♦ Về hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của đất nước, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân
♦ Về nhu cầu liên kết phát triển, cập nhật thông tin và hướng dẫn cụ thể về một số Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia cho cán bộ, hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng và cộng đồng các doanh nghiệp đang sinh hoạt tại VCCI Hải Phòng
Trong chuyên đề về Hội nhập Kinh tế và sự ứng phó của Doanh Nghiệp Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do, (FTAs), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), bà Phạm Chi Lan đã cung cấp một bức tranh rất toàn diện về nền kinh tế Việt Nam, về người lao động và các yếu tố ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp khi hội nhập vào khu vực và thế giới. Chuyên đề thực sự bổ ích và đem đến cho người nghe nhiều kiến thức thông tin rất thiết thực.  Các em sinh viên không tham dự được chuyên đề có thể tham khảo bài thuyết trình trong file đính kèm. Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị: