Skip to content Skip to navigation

Hội thao SEE năm 2019

Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe thể chất, góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các chi đoàn và sinh viên trong Viện ĐTCLC. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi cho sinh viên Viện ĐTCLC. Viện Đào tạo chất lượng cao tổ chức chương trình Hội thao SEE. Dưới đây là thông báo chi tiết về điều lệ tham gia Hội Thao SEE năm học 2019.