Skip to content Skip to navigation

Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4/2021

Hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện" 7/4/2021 các cán bộ, nhân viên của Viện Đào tạo chất lượng cao đã tham gia hết sức nhiệt tình. Hòa vào không khi của ngày toàn dân hiến máu các thầy/cô đã khích lệ phong trào hiến máu của đơn vị.