Skip to content Skip to navigation

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Lần thứ 3 vào 15h30’ ngày 12/12/2018, tại Phòng Hội thảo số 1 và Phòng Hội Thảo số 3 nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo chất lượng cao đã tổ chức Buổi hội thảo Kết nối Doanh nghiêp- Nhà Quản lý- Đơn vị Đào tạo cho sinh viên lớp chọn ngành Điều Khiển tàu biển và Khai thác Máy tàu biển, và sinh viên ngành Công nghệ thông tin K57, K58 với hai khách mời là Ông Bùi Đình Thuận giám đốc VNPT-IT khu vực 4, và ông Nguyễn Huy Ty Phó giám đốc Công ty Vận tải Sao Phương Đông. Hai diễn giả đã trao đổi về những điều cần thiết mà nhà tuyển dụng mong đợi ở sinh viên mới ra trường như các kỹ năng làm việc và kiến thức chuyên môn … Qua đó, sinh viên có cái nhìn tổng quan hơn về công việc của mình trong tương lai để có phương pháp và kế hoạch học tập phù hợp. Hội thảo cũng mở ra rất nhiều cơ hội làm việc cho sinh viên ngành đi biển và công nghệ thông tin.

Thay măt Viện Đào tạo chất lượng cao, chúng tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Đại học Hàng Hải Việt Nam, cảm ơn sự hợp tác giữa trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Công ty VNPT-IT khu vực 4, Công ty vận tải Sao Phương Đông và các quý vị đại biểu, các em sinh viên đã tham dự Hội thảo để cuộc nói chuyện diễn ra thành công và mang lại động lực cho các em sinh viên Khối ngành Hàng Hải và Công nghệ thông tin của Viện Đào tạo chất lượng cao Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.