Skip to content Skip to navigation

Kỷ niệm ngày Thuyền viên thế giới 25/6/2024

Ngày 25 tháng 6 hàng năm được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lựa chọn là Ngày thuyền viên thế giới (Day of the Seafarer). IMO khuyến khích các quốc gia thành viên tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí của thuyền viên trong ngành hàng hải, nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến lớn lao của thuyền viên đối với xã hội toàn cầu.

Thuyền viên tàu luôn có những câu chuyện về nghề nghiệp, về những vất cả và sự hy sinh mà thuyền viên phải đối mặt do đặc thù công việc, đặc biệt trên những hành trình dài, vượt đại dương. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn là những trải nghiệm rất quý báu về văn hóa, về con người ở các vùng nước, cảng biển khác nhau trên thế giới mà tàu đi qua. Thêm vào đó luôn là sự tự hào của đội ngũ thuyền viên Việt Nam đang từng ngày khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự phát triển của ngành hàng hải toàn cầu, vận hành những con tàu lớn nhất, hiện đại nhất đi tới các cảng biển trên khắp thế giới, đóng góp phát triển kinh tế đất nước.

Clip giới thiệu ngành đi biển cùng với sự tham gia của các bạn sinh viên nữ chuyên ngành điều khiển tàu: