Skip to content Skip to navigation

Lễ Bàn Giao: Các lớp Chọn và Chất Lượng cao về Viện Đào tạo chất lượng cao

Được sự đồng ý và chấp thuận của nhà Trường, ngày 27/10/2017, tại hội trường A8, Lễ Bàn Giao các lớp Chọn và Chất Lượng Cao về Viện Đào tạo chất lượng cao tốt đẹp.

 

 

 Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Công Nghệ Thông Tin sang Viện Đào tạo chất lương cao giữa thầy Nguyễn Hữu Tuân và thầy Phạm Kỳ Quang

 

 

Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Kinh Tế sang Viện Đào tạo chất lương cao giữa thầy Đặng Công Xưởng và thầy Phạm Kỳ Quang

 

Khuôn mặt rạng ngời của thầy trong giây phút kí kết bàn giao các lớp Chất lượng cao khoa Điện - Điện tử sang Viện Đào tạo chất lượng cao

 

Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Hàng Hải sang Viện Đào tạo chất lương cao giữa thầy Nguyễn Thái Dương và thầy Phạm Kỳ Quang

 

Kí kết bàn giao các lớp Chất lương cao từ khoa Máy Tàu Biển sang Viện Đào tạo chất lương cao giữa thầy Nguyễn Huy Hào  và thầy Phạm Kỳ Quang