Skip to content Skip to navigation

Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao ngày 10/7/2024

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 2 đồng chí Đường Thị Khánh Linh, Nguyễn Phương Đông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 10/7/2024. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Phó Bí thư chi bộ ThS.Hoàng Ngọc Mỹ và các Đảng viên trong chi bộ Viện Đào tạo chất lượng cao. Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ