Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

1. PGS. TS. TTr. Phạm Kỳ Quang - Bí thư chi bộ, Viện trưởng

- Email: phamkyquang@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0983232297

2. ThS. Hoàng Ngọc Mỹ - Phó Viện trưởng, Bí thư Liên chi Đoàn TN

- Email: hoang.my@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0989658112

Ban đào tạo Viện Đào tạo Chất lượng cao

3. TS. Trịnh Xuân Tùng - Trưởng Ban Đào tạo

- Email: trinhxuantung@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0908290984

4. KS. MTr. Nguyễn Quốc Doanh - Trợ lý Công tác sinh viên, Tổ trưởng Công đoàn

- Email: doanhnq@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0963946250

5. ThS. Phạm Bá Công - Công tác giáo vụ

- Email: bacongmtb@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0988362042

6. ThS. Bùi Xuân Thọ - Công tác đào tạo, công nghệ thông tin

- Email: thobx@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0869869812

Ban Tài chính Viện Đào tạo Chất lượng cao

7. ThS. Vũ Kim Trang - Kế toán trưởng Ban Tài chính

- Email: trangvk@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0912229084

8. CN. Phan Hải Hà- Công tác kế toán

- Email: haph.flc@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0989241098

9. ThS. Phạm Thị Vang - Công tác văn phòng

- Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn

- Điện thoại: 0918310738