Skip to content Skip to navigation

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN HỌC KY II NĂM HỌC 2022-2023

Viện Đào tạo chất lượng cao lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về đánh giá học phần và sự hài lòng của sinh viên học ky I năm học 2022-2023. Các em hãy đánh giá để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ của Viện và các thầy cô trong quá trình hoạt động, học tập tại trường. Mọi ý kiến của các em đều được ghi nhận và tiếp thu. Thông tin sinh viên: Tên và mã sinh viên sẽ được giữ riêng tư. Các em tham gia góp ý theo mẫu dưới đây