Skip to content Skip to navigation

Tham luận "Các giải pháp hướng tới tự chủ đại học" của Viện Đào tạo chất lượng cao.

Chiều ngày 28/08/2019, Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020. Viện Trường Viện Đào tạo chất lượng cao Thầy PGS.TS Phạm Kỳ Quang đã có bài tham luận với nội dung "Các giải pháp hướng tới tự chủ đại học". Nội dung của bài tham luận có ý nghĩa thực tiễn và là mục tiêu lớn của các trường đại học nói chung, cũng như Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng trong năm học 2019-2020.

Thầy PGS.TS Phạm Kỳ Quang trình bày tham luận trong Hội nghị

Dưới đây là nội dung về bài tham luận này: