Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức nghiệm thu, đánh giá Báo cáo khoa học sinh viên chào mừng 64 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam của Viện Đào tạo chất lượng cao