Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách sinh viên K60 theo các nhóm

Thông báo tới toàn thể các Thầy/Cô CVHT và các em sinh viên K60 của Viện Đào tạo chất lượng cao danh sách sinh viên K60 đã chia theo các nhóm và chuyên ngành. Các Thầy/Cô và các em sinh viên chú ý cập nhật thông tin danh sách sinh viên của nhóm mình cũng như sinh viên nào đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng. Các Thầy/Cô và các em chủ động để nắm bắt thông tin liên quan đến nhóm và bản thân.

Thông tin chi tiết danh sách sinh viên theo nhóm và chuyên ngành được đính kèm dưới đây:

Danh sách sinh viên CNT60CL - N1

Danh sách sinh viên CNT60CL - N2

Danh sách sinh viên KTB60CL - N1

Danh sách sinh viên KTB60CL - N2

Danh sách sinh viên KTB60CL - N3

Danh sách sinh viên KTN60CL - N1

Danh sách sinh viên KTN60CL - N2

Danh sách sinh viên KTN60CL - N3

Danh sách sinh viên KTN60CL - N4

Danh sách sinh viên KTN60CL - N5

Danh sách sinh viên ĐTĐ60CL