Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh lịch chào cờ định kỳ - sinh hoạt học kỳ II năm học 2019-2020

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao: Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt(nếu có) học kỳ II năm học 2019-2020 (điều chỉnh)