Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch thi học kỳ I và lịch học học kỳ II

Thông báo dời lịch thi học kỳ I và lịch học học kỳ II:

Lịch thi dời đúng 1 tuần bắt đầu từ 10/2/2020 (ví dụ: ca thi thứ tư buổi sáng thì chuyển sang thứ 4 buổi sáng tuần sau)

Lịch thi cụ thể sẽ được đăng tải trên cổng thông tin sinh viên và trên group Viện Đào tạo chất lượng cao

Lịch học học kỳ II: bắt đầu từ 17/2/2020.

Hạn đóng học phí + hạn nộp chứng chỉ xét TN đợt tháng 3 cũng lùi 1 tuần tương ứng.

Giảng viên và sinh viên cần lưu ý theo dõi các thông báo tiếp theo của Nhà trường.

Thông tin cụ thể thông báo của nhà trường: