Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn về việc tiếp tục dời dịch học tập của sinh viên, học viên đến hết tháng 02/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng bộ GDĐT theo Công văn số 431/BGDDT-GDTC ngày 14/2/2020 về việc khéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo tiếp tục điểu chỉnh lịch học tập của sinh viên như sau: