Skip to content Skip to navigation

Thông báo khẩn về việc tiếp tục triển khai học online 09/03/2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19

Thông báo tới các thầy/cô giảng viên, cán bộ, công nhân viên và các em sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao Thông báo khẩn 07/03/2020 của Hiệu trường Trường Đại học hàng hải Việt Nam